Warning: array_slice() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/olympia/domains/tentotel.nl/public_html/controllers/welcome.php on line 116
Reglement en gedragscode

Campingregelement Tentotel


- De campings zijn toegankelijk van 8.00 tot 22.00 uur.
- Een kampeerdag duurt van 14.00 tot 12.00 uur, tenzij anders omschreven bij een aanbieding.
- Het geluidniveau van apparaten, muziekinstrumenten maximaal 65 DBA tussen 7.00 en 21.00 uur. 
- U denkt aan uw medemens aangaande geluidsoverlast tussen 21.00 en 23.00 uur.
- Absolute stilte is geboden tussen 23.00 en 7.00 uur.
- Verkeer van motorvoertuigen op de camping is verboden tussen 23.00 en 7.00 uur.
- De maximaal toegestane snelheid voor motorvoertuigen en fietsers op de camping is 5 km/uur.
- Alle voertuigen en aanhangwagens moeten op de kampeerplek of het parkeerterrein (bij de autoluwe campings) worden gestald.
- Meldt u aan bij de receptie, vóórdat u de camping betreedt.
- Het zwembad is toegankelijk van 11.00 tot 22.00 uur. 
- De elektrische aansluiting is begrensd op 6 Ampère. 
- Huishoudelijke apparaten moeten op een adequate manier worden opgesteld en aangesloten. Stabiel, brandveilig en voldoende geventileerd. 
- Elektrisch verwarmen is op onze campings niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan, brandgevaarlijke spullen op te slaan in een tent of caravan.
- De speeltoestellen op het terrein zijn voorbehouden aan kinderen tot 12 jaar.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het toiletgebouw betreden.
- Afvalwater mag nooit op het terrein of in de rivier worden geloosd.
- Chemische toiletten mogen slechts geleegd worden in het daarvoor bestemde depot.
- Kampvuur is toegestaan met instemming van de beheerder en alleen in een vuurkorf of vuurton. Vuur op de grond is absoluut verboden. Laat een kampvuur nooit onbeheerd achter. Heb altijd voldoende water bij de hand om het vuur te kunnen doven.
- Huishoudelijk afval moet gescheiden worden gedeponeerd in de op het terrein aanwezige containers.
- Huisdieren zijn niet toegestaan in huuraccommodaties.
- Handel en elke vorm van politieke of religieuze propaganda is verboden.
- Provocerend gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
- De eigenaar c.q. beheerder behoudt zich het recht voor eenieder, die zich misdraagt of wiens/wier aanwezigheid hij/zij ongewenst acht, van het terrein te (doen) verwijderen.
- De eigenaar c.q. beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken, die zich voordoen op de camping, in of bij de speeltoestellen of in het zwembad.
- U dient zich aan de gedragscode van de Olympia Camping Group te houden.(zie hieronder)
- Voor alle overige regels verwijst de eigenaar c.q. beheerder naar de vigerende wetgeving.
Elke kampeerder/bezoeker, evenals de eigenaar c.q. beheerder, is gehouden te handelen overeenkomstig de geldende regelgeving: De Waalse Gedragscode voor Toerisme (Belgische 
monitor van 17/5/2010), Het Besluit van de Raad voor de Franstalige Gemeenschap van 4 maart 1991, alsmede haar definitieve Verordening van 4 september 1991 en de Ministeriele Circulaire van 16 februari 1995.

Gedragscode Olympia Camping Group
- Bij de dienstverlening van de Olympia Camping Group staan onze gasten centraal.
- Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars sexuele geaardheid, levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
- Op de campings gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
- Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
- Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van de campings. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich op de campings bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
- Eigen u geen spullen toe die van een ander of van de campings zijn.
- Iedereen werkt op de campings met een positieve inzet. We denken mee, zijn collegiaal, maken duidelijke afspraken en komen die na. We hebben respect voor de deskundigheid en opvattingen van anderen en voelen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van en de sfeer binnen  de Olympia Camping Group en haar campings.